Amazon Prime, Türkiye abonelik ücretlerine yaklaşık yüzde 400’lük zam yaptı

3 yıl evvel Türkiye pazarına giren Amazon Prime, uzun bir müddet sabit tuttuğu 7 lira 90 kuruşluk fiyatında büyük bir artırıma gitti. Abonelik fiyatlarında yaklaşık yüzde 400'lük bir artışa giden platform, bugünden itibaren kullanıcılarına 39 TL'den sunulmaya başlandı. Artırımlı fiyat 25 Mayıs'tan sonraki birinci fatura periyodundan itibaren geçerli olacak.

Araştırma: 10 kullanıcıdan 9’u, mobilde 5 saniyede yüklenmeyen siteyi kapatıyor

Dönüşen alışveriş alışkanlıkları, e-ticareti pek çok perakendeci için temel iş süreçlerinden biri haline getirdi. Yapılan bir araştırmada 10 bireyden yaklaşık 7’sinin, haftada en az bir sefer online alışveriş yaptığı, 5 kullanıcıdan dördünün ise e-ticarette daha güzel tecrübeler aradığı görüldü. Buna nazaran 3 saniyede açılmayan siteler 10 kullanıcıdan 3’ünü, 5 saniyede yüklenmeyenler ise 10 kullanıcıdan 9’unu kaybediyor” dedi.